บริการ
หน้าหลักบริการ
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
ภาพรวม
การเปิดใช้งาน Radmin 3
FAQ เกี่ยวกับการเปิดใช้งาน
นโยบายการอัพเกรด

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Radmin 3

 

คุณสามารถเปิดใช้งาน Radmin Server 3 จากคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งหรือทางไกลผ่าน Radmin Viewer 3 โดยคุณสามารถเปิดใช้งาน Radmin Server 3 ได้ผ่านเครือข่ายภายในจากจุดใดจุดหนึ่ง การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องทำผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้ง Radmin Server หรือ Radmin Viewer สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติได้ หากคุณต้องการใช้ Radmin Server และ Radmin Viewer ในเครือข่ายปิดคุณต้องทำตามขั้นตอนที่แจ้งสำหรับการเปิดใช้งานด้วยตนเอง

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อรับคำแนะนำในการเปิดใช้งาน Radmin 3:คำถามที่ 1:

คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Radmin Server 3 หรือไม่