Zasady ochrony prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie witryny firmy Famatech pod adresem www.radmin.com. Jesteśmy zobowiązani do respektowania i ochrony prywatności użytkowników. Dlatego z przyjemnością przedstawiamy niniejsze Zasady ochrony prywatności, opisujące nasze procesy gromadzenia i wykorzystywania informacji.

Zdobywanie informacji

Użytkownik może odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania tożsamości lub informacji osobistych. Nasza witryna gromadzi takie informacje jak domena, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego w celu monitorowania sposobu korzystania z witryny oraz dla celów statystycznych, jednakże te informacje nie są informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika.

Możemy poprosić o podanie informacji identyfikujących użytkownika, jeśli użytkownik rejestruje się jako nasz odsprzedawca lub partner. Podczas wsparcia przedsprzedażnego możemy poprzez wiadomość e-mail poprosić o informacje na temat firmy użytkownika, jej rozmiaru oraz o inne informacje.

Dla celów wysyłania towaru i przetwarzania płatności kartą kredytową korzystamy z usług firm zewnętrznych, Element 5 i Regsoft. Te firmy nie zatrzymują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują informacji identyfikujących użytkownika do żadnych innych celów.

Jak wykorzystujemy informacje

Podane informacje osobiste będą używane w celach, dla których zostały podane – w celu kontaktu z użytkownikiem, przetwarzania zamówienia, zarejestrowania produktu itp. Firma Famatech może również użyć podanych przez użytkownika informacji, w zakresie koniecznym do oferowania użytkownikowi wsparcia. Firma Famatech może również użyć informacji kontaktowych w celu dostarczania informacji dotyczących zakupionych produktów lub usług, a także w celu informowania użytkownika o nowych produktach lub promocjach.

Komu udostępniamy informacje o użytkowniku

Firma Famatech może udostępnić informacje firmom obsługującym rozliczenia, Element 5 Inc. lub Regsoft Inc. Jest to niezbędne w celu przetwarzania zamówień lub rozwiązywania problemów.

Informacje o użytkowniku mogą być udostępnione autoryzowanym odsprzedawcom i partnerom firmy Famatech, którzy w naszej opinii będą mogli lepiej obsłużyć użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Firma Famatech będzie chronić bezpieczeństwa informacji osobistych użytkownika, zapewniać ochronę przed utratą danych użytkownika, przed ich niewłaściwym wykorzystanie, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Dane osobiste użytkownika, w tym adres e-mail, są używane wyłącznie do celów wewnętrznych i nie zostaną nigdy sprzedane lub udostępnione osobom spoza firmy Famatech lub jej autoryzowanych odsprzedawców, z wyjątkiem sytuacji ujawnienia informacji w odpowiedzi na żądanie organów ścigania.

Fora publiczne

Forum publiczne jest częścią witryny. Należy pamiętać, że wszelkie ujawnione w tym obszarze informacje stają się informacjami publicznymi i należy zachować ostrożność w przypadku chęci ujawnienia jakichkolwiek informacji osobistych.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Błąd ortograficzny? Wybierz go i wciśnij ctrl + enter

Błąd ortograficzny

Zaproponuj rozwiązanie *Polski
Copyright © 1999-2022 Famatech Corp.  Wszelkie prawa zastrzeżone.