Sekretesspolicy

Tack för att du besöker Famatechs webbplats på www.radmin.com. Vi är fast beslutna att respektera och skydda din integritet. Därför är vi glada att kunna tillhandahålla denna sekretesspolicy som beskriver vår inhämtning och användning av information.

Inhämtning av information

Du kan besöka vår webbplats utan att identifiera dig eller röja din personliga information. Vår webbplats inhämtar information såsom domän, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem för att få reda på webbplatstrender och statistik, men denna information identifierar inte dig personligen.

Vi kanske ber dig tillhandahålla personligt identifierbar information om du registrerar dig som återförsäljare och partner. Vi kan kräva viss information om ditt företag, dess storlek eller andra uppgifter via e-post när vi tillhandahåller support före försäljning.

Vi använder utomstående företag, Element 5 och Regsoft för att skicka beställningar och behandla kreditkort. Dessa företag behåller inte eller vidarebefordrar eller använder personligt identifierbar information av några sekundära orsaker.

Så använder vi informationen

Den personliga information du tillhandahåller kommer att användas för det syfte för vilken den inhämtades – för att kontakta dig, för att behandla en beställning, för att registrera din produkt etc. Famatech kan också använda din kontaktinformation för att skicka meddelanden angående produkterna eller tjänsterna du har köpt, samt informera dig om nya produkter eller reklamkampanjer.

Vem vi delger din information

Famatech kan vidarebefordra information till sina faktureringsföretag Element 5 Inc. eller Regsoft Inc. Detta är nödvändigt för att behandla dina beställningar eller göra felsökningar.

Din information kan vidarebefordras till Famatechs auktoriserade återförsäljare och partners som vi tror kan hjälpa dig bättre.

Informationssäkerhet

Famatech kommer att rigoröst skydda din personliga information mot förlust, missbruk, otillåten åtkomst, röjande, ändring eller förstörelse. Dina personuppgifter, inklusive din e-postadress kommer endast att användas för interna ändamål och kommer aldrig att säljas eller delges någon utanför Famatech eller våra auktoriserade återförsäljare såvida det inte sker på begäran av rättsvårdande myndighet.

Publika forum

Publika forum är en del av webbplatsen. Tänk på att all information som röjs i dessa forum blir allmän information, var därför försiktig med att lämna ut personlig information.

Några frågor?
Kontakta oss gärna.

Felstavning? Välj den och tryck på ctrl + retur

Felstavning

Erbjud en lösning *Svenska
Copyright © 1999-2022 Famatech Corp. Alla rättigheter förbehålls.