Giới thiệu

Công ty

Famatech là nhà phát triển phần mềm điều khiển từ xa cho quản lý máy tính để bàn và máy chủ hàng đầu thế giới.

Sản phẩm nổi tiếng nhất của Famatech là Radmin. Giải pháp truy cập máy tính mà công ty đã phát triển và liên tục cải tiến kể từ khi thành lập vào năm 1999 đã giành được nhiều giải thưởng. Radmin được sử dụng rộng rãi để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng, quản trị mạng công ty và thực hiện đa dạng các nhiệm vụ.

Phần mềm Famatech được 40% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 và người dùng gia đình trên toàn thế giới sử dụng.

Radmin qua các con số:

Thông tin liên hệ với Famatech

Lỗi chính tả? Chọn lỗi rồi nhấn ctrl + enter

Lỗi chính tả

Đề xuất giải pháp *Tiếng Việt
Copyright © 1999-2022 Famatech Corp. Bảo lưu toàn quyền.