Mua Radmin trực tuyến

Chọn giấy phép phù hợp

Radmin 3 – Giấy phép tiêu chuẩn

Máy tính từ xa đơn lẻ

Mua ngay $49 Một giấy phép Radmin 3 Tiêu chuẩn cho phép người dùng điều khiển một PC từ xa từ số lượng máy không giới hạn, bất kể vị trí. Cần có hai giấy phép Radmin Standard cho hai PC, v.v.

Radmin 3 – Gói 50 giấy phép

Tối đa 50 máy tính từ xa

Mua ngay $1490 Một gói Radmin 3 gồm 50 giấy phép cho phép người dùng điều khiển tối đa 50 PC từ xa từ số lượng máy không giới hạn, bất kể vị trí.

Radmin 3 – Gói 100 giấy phép

Tối đa 100 máy tính từ xa

Mua ngay $2490 Một gói Radmin 3 gồm 100 giấy phép cho phép người dùng điều khiển tối đa 100 PC từ xa từ số lượng máy không giới hạn, bất kể vị trí.

Radmin 3 – Gói 150 giấy phép

Tối đa 150 máy tính từ xa

Liên hệ kinh doanh Một gói Radmin 3 gồm 150 giấy phép cho phép người dùng điều khiển tối đa 150 máy tính từ xa từ số lượng máy không giới hạn, bất kể vị trí.

Radmin 3 – Giấy phép số lượng lớn

200 máy tính từ xa trở lên

Liên hệ kinh doanh Cấp phép số lượng lớn là lý tưởng cho các công ty/tổ chức lớn cần trang bị hơn 200 PC và bao gồm giá cả hiệu quả về chi phí cũng như các điều khoản đặt hàng đặc biệt.

Giao dịch mua Radmin của bạn sẽ bao gồm:

Lựa chọn thanh toán

Tất cả các thẻ tín dụng của hãng lớn, chuyển khoản ngân hàng và thanh toán séc đều được chấp nhận. Nếu bạn muốn mua giấy phép Radmin bằng đơn đặt hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vận chuyển

Khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ nhận được khóa cấp phép cá nhân của mình qua email. Nếu bạn không nhận được khóa cấp phép trong vòng hai ngày làm việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu yêu cầu khóa.

Kết nối đồng thời

Số lượng kết nối đồng thời tới một Radmin Server 3 được giới hạn theo mặc định là 5. Con số này có thể tăng lên bằng cách mua Giấy phép Truy cập Bổ sung cho 5 Máy khách (5CAL). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Giấy phép Trợ giúp Kỹ thuật

Giấy phép Trợ giúp Kỹ thuật được thiết kế cho các trường hợp máy tính từ xa không thuộc về nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Một giấy phép Trợ giúp Kỹ thuật Radmin cho phép kết nối với một máy tính từ xa duy nhất thuộc về máy khách bên thứ ba. Số lượng mua tối thiểu là 50 giấy phép. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Lỗi chính tả? Chọn lỗi rồi nhấn ctrl + enter

Lỗi chính tả

Đề xuất giải pháp *Tiếng Việt

Cửa hàng

Mua Radmin trực tuyến Liên hệ kinh doanh
Copyright © 1999-2022 Famatech Corp. Bảo lưu toàn quyền.