Ochrana soukromých dat

Děkujeme Vám za Vaší návštěvu Internetových stránek společnosti Famatech pod adresou www.radmin.com. Odhodlaně se cítíme být zavázáni brát ohled na ochranu Vašeho soukromí. Nakonec Vás s radostí seznámíme s Ochranou soukromých údajů, popisující získávání a využívání informací.

Získávání informací

Naše Internetové stránky lze prohlížet bez předchozí osobní identifikace a poskytování osobních údajů. Pomocí našich Internetových stránek dochází k evidenci údajů, mezi které patří doména, IP adresa, typ Internetového prohlížeče a operačního systému za účelem zhotovení údajů pro trend těchto stránek a statistiky, avšak takové údaje vás osobně neidentifikují.

V případě evidence jako prodejce nebo partner požadujeme zprostředkování identifikačních údajů. Mezi ně mohou patřit údaje o Vaší společnosti, např. její velikost, nebo další údaje se mohou požadovat e-mailem v případě poskytování pre-sales služeb.

Pro distribuci zakázek a zpracování plateb kreditními kartami můžeme používat externí společnosti, element 5 a Regsoft. Takové společnosti nezachovávají, nesdílejí, neukládají nebo nepoužívají osobu identifikovatelné informace pro jakýkoliv sekundární účel.

Jak informace používáme

Osobní údaje, které poskytnete, se používají za účelem, za kterým byly určené – ke kontaktování Vás, k zpracování zakázek, k registraci produktu, apod. Společnost Famatech může poskytnuté údaje, která jsou oprávněně nutná, k poskytování zákaznické podpory. Společnost Famatech může také používat vaše kontaktní údaje k poskytování prohlášení ohledně produktů nebo služeb, které jste si pořídili, jakož i za účelem poskytovat informace ohledně nových produktů nebo obchodních akcí.

S kým sdílíme Vaše údaje

Společnost Famatech sdílí osobní údaje s účetními společnostmi Element 5 Inc. nebo Regsoft Inc., což je nezbytně nutné k zpracování vašich objednávek a odstraňování závad.

Vaše údaje mohou být sdílené s autorizovanými obchodníky a partnery společnosti Famatech, o kterých si myslíme, že by vám mohli posloužit později.

Zabezpečení údajů

Společnost Famatech striktně chrání zabezpečení vašich osobních informací, chrání vaše data před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, sdělováním třetím stranám, úpravou nebo zničením. Vaše osobní údaje, včetně Vaší e-mailové adresy, se používají pouze pro interní účely, nikdy nejsou předmětem prodeje nebo sdílení s jakoukoliv třetí externí stranou nebo našich autorizovaných prodejců, s výjimkou, kdy je takové informace nutné předávat dál požadavku exekutivní části zákona.

Veřejná fóra

Veřejné fórum je součástí těchto Internetových stránek. Uvědomte si, že jakákoliv informace, která je sdělována třetím stranám, se stává veřejnou informací, a proto postupujte obezřetelně při předávání dál svých osobních údajů.

Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás.

Pravopisná chyba? Vyberte ji a stiskněte klávesy ctrl + enter

Pravopisná chyba

Nabídněte nám řešení *český
Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. Všechna práva vyhrazena.