Chính sách quyền riêng tư

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Famatech tại www.radmin.com. Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Vì mục đích đó, chúng tôi rất vui được cung cấp Chính sách Bảo mật này để mô tả việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần xác định danh tính hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trang web của chúng tôi thu thập thông tin như tên miền, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành để biết xu hướng và số liệu thống kê của trang web, nhưng thông tin này không nhận dạng cá nhân bạn.

Chúng tôi có thể sẽ đề nghị bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nếu bạn đăng ký với tư cách là đại lý và đối tác của chúng tôi. Một số thông tin về công ty của bạn, quy mô hoặc các chi tiết khác có thể sẽ được chúng tôi yêu cầu qua email trong khi cung cấp hỗ trợ trước khi bán hàng.

Chúng tôi sử dụng một công ty bên ngoài, Element 5 và Regsoft, để giao hàng và xử lý thẻ tín dụng. Các công ty này không lưu giữ, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích phụ nào.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho mục đích được cung cấp – để liên hệ với bạn, xử lý đơn đặt hàng, đăng ký sản phẩm của bạn, v.v. Famatech cũng có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp khi cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho bạn. Famatech cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để cung cấp thông báo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua, cũng như thông báo cho bạn về các sản phẩm mới hoặc các chiến dịch khuyến mại.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

Famatech có thể chia sẻ thông tin với các công ty xuất hóa đơn Element 5 Inc. hoặc Regsoft Inc. Điều này cần thiết để xử lý đơn đặt hàng hoặc khắc phục sự cố của bạn.

Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các đại lý và đối tác được ủy quyền của Famatech, những người mà chúng tôi có thể nghĩ rằng sẽ phục vụ bạn tốt hơn.

Bảo mật thông tin

Famatech sẽ bảo vệ nghiêm ngặt sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn, bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ e-mail, chỉ được sử dụng cho các mục đích nội bộ và không bao giờ được bán hoặc chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài Famatech hoặc các đại lý được ủy quyền của chúng tôi, trừ khi chúng tôi tiết lộ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Diễn đàn chung

Diễn đàn chung là một phần của trang web. Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong các khu vực này đều trở thành thông tin công khai và hãy thận trọng khi quyết định tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bạn có câu hỏi?
Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lỗi chính tả? Chọn lỗi rồi nhấn ctrl + enter

Lỗi chính tả

Đề xuất giải pháp *Tiếng Việt
Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. Bảo lưu toàn quyền.