นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Famatech ที่ www.radmin.com เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจึงมีความยินดีนำเสนอนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลนี้เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การรวบรวมและใช้งานข้อมูลของเรา

การจัดเก็บข้อมูล

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องระบุตัวตนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไซต์ของเรามีการจัดเก็บข้อมูล เช่น โดเมน ที่อยู่ IP ประเภทเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการเพื่อประเมินแนวโน้มและสถิติการใช้งานไซต์ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้แต่อย่างใด

เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลหากคุณสมัครเข้าเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้าของเรา ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณ ขนาดและรายละเอียดอื่น ๆ อาจต้องแจ้งให้เราทราบทางอีเมลเพื่อการจัดหาบริการเบื้องต้นสำหรับการขายให้สอดคล้อง

เรามีการใช้บริการจากบริษัทภายนอก ได้แก่ element 5 และ Regsoft เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อและตัดยอดบัตรเครดิตให้กับเรา บริษัทเหล่านี้จะไม่มีการเก็บ แชร์ หรือเก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลใด ๆ เพื่อเป้าหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตามข้อตกลง

การใช้ข้อมูลของเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแจ้งจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น เพื่อการติดต่อ เพื่อดำเนินการตามสั่ง เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ฯลฯ Famatech อาจใช้ข้อมูลที่คุณจัดหาให้ตามความจำเป็นเพื่อช่วยในการจัดหาบริการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับคุณ Famatech ยังอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจัดซื้อ รวมทั้งแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแผนส่งเสริมการขายต่าง ๆ

บุคคลที่เราแชร์ข้อมูลของคุณด้วย

Famatech มีการแชร์ข้อมูลกับบริษัทออกบิล Element 5 Inc. หรือ Regsoft Inc. เนื่องจากมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งของคุณหรือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งต่อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและคู่ค้าที่ได้รับการรับรองของ Famatech ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้คุณได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

ความปลอดภัยของข้อมูล

Famatech จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ และป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณสูญหาย ถูกใ้ช้งานอย่างไม่เหมาะสม ถูกเรียกค้นโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผย ดัดแปลงหรือทำลายทิ้ง ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมทั้งอีเมลแอดเดรสจะถูกใช้เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น โดยจะไม่มีการจัดจำหน่ายหรือแชร์ใช้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Famatech หรือแม้แต่กับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากเรา ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับของกฎหมาย

กระทู้สาธารณะ

กระทู้สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของบริการในเว็บไซต์ ข้อมูลที่เปิดเผยในกระทู้เหล่านี้จะถือเป็นข้อมูลสาธารณะและควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

หากมีคำถามใดๆ
โปรดติดต่อเรา

มีข้อผิดพลาดของการสะกดคำหรือไม่ ให้เลือกและกดปุ่ม ctrl + enter

ข้อผิดพลาดของการสะกดคำ

นำเสนอแนวทางแก้ไข *ภาษาอังกฤษ

บริษัท

เกี่ยวกับเรา ข้อมูลติดต่อ ชุมชน นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. สงวนลิขสิทธิ์